De praktijk voor behandeling van Burnout, depressie, rouwverwerking en energetische problemen, in Ede.


De behandeling van psychische en energetische problematiek neemt een steeds grotere plek in onze samenleving in.

In het huidige tijdperk van veranderingen , steeds sneller gaande ontwikkelingen op de werkplek en hogere eisen aan werknemers, is het niet altijd eenvoudig het hoofd boven water te houden. Ook gaat het dan in uw privé leven niet meer zoals u gewent bent en wordt het tijd voor actie. Naast problemen in de werksfeer, komen veel clienten bij I Feel U om zaken uit het verleden een plekje te geven, of het verlies van een dierbare te leren verwerken.

I Feel U is een praktijk die op een unieke manier de overbelaste  of depressieve mens helpt zijn of haar leven weer op de rit te krijgen. U leert beter met stress en overbelasting om te gaan en krijgt weer meer energie.

I Feel U helpt d.m.v. die nieuwste technologie op het gebied van energetica, het energie niveau van de client te herstellen en te verbeteren.

De client leert daarnaast deze problemen in de toekomst te voorkomen en krijgt een beter zelfinzicht in zijn of haar kwaliteiten en tekort komingen.